Ocenenia

Nahrávky - Audio ] Fotky - Photo ] Aktivity - Activity ] [ Ocenenia ] Kontakt - Contact ] Repertoár - Repertoire ] Speváci- Singers ] Linky - Links ] Festival ]

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webcam
 

 

 

 

 

 

Ocenenie Speváckeho zboru mesta Brezna počas jeho 25 ročnej činnosti

 

1.         ČESTNÉ UZNANIE KOMISIE KULTÚRY pri MsNV v Brezne pri príležitosti Dňa kultúry mesta Brezna – 10.11.1979

2.         DIPLOM ONV ODBORU KULTÚRY a OOS v B.Bystrici za umiestnenie v III. pásme okresnej súťaže speváckych zborov dospelých – 17.10.1980

3.         DIPLOM ONV ODBORU KULTÚRY a OOS v B.Bystrici za umiestnenie v III. pásme okresnej súťaže speváckych zborov – 25.5.1983

4.         DIPLOM KOS v Banskej Bystrici za kultúrno-výchovnú prácu pri príležitosti 5. výročia vzniku zboru – 3.12.1983

5.         ČESTNÉ UZNANIE OOS v B.Bystrici pri príležitosti 5. výročia vzniku zboru – 3.12.1983

6.         ČESTNÉ UZNANIE MsNV v Brezne pri príležitosti 5. výročia vzniku zboru – 3.12.1983

7.         PAMATÁ PLAKETA DK ROH Brezno k 5. výročiu vzniku zboru – 3.12.1983

8.         DIPLOM MsNV a PKO v Banskej Bystrici za účasť na VII. festivale mestských speváckych zborov – 3.4.1985

9.         DIPLOM ONV ODBORU KULTÚRY a OOS v B.Bystrici za umiestnenie v II, pásme v okresnej súťaži speváckych zborov – 24.10.1985

10.     DIPLOM KOS a PF v Banskej Bystrici za I. pásmo s pochvalou poroty v krajskej súťaži speváckych zborov – 25.10.1986

11.     Diplom OOS V Liptovskom Mikuláši za úspešné účinkovanie na okresnej súťaži speváckych zborov v Lipt. Mikuláši - 28.11.1986

12.     ČESTNÉ UZNANIE MsKS v Novom Bydžove za vystúpenie na krajskej prehliadke speváckych zborov dospelých – 13.6.1987

13.     DIPLOM ZVAZU POĽSKÝCH UČITEĽOV v Krosne – Poľsko – 24.7.1987

14.     PLAKETA RADY MsNV pri príležitosti Dňa pracovníkov kultúry mesta Brezna – 6.11.10987

15.     ČESTNÉ UZNANIE OOS v B.Bystrici pri príležitosti 10. výročia vzniku zboru – 12.12.1987

16.     BIELA MEDAILA AKTIVITY ZUČ – 12.12.1987

17.     DILOM KOS v B.Bystrici za aktívnu činnosť pri príležitosti 10. výročia vzniku zboru – 12.12.1987

18.     BRONZOVÁ PLAKETA OSVETOVÉHO ÚSTAVU v Bratislave za zásluhy a rozvoj ZUČ pri príležitosti 10. výročia vzniku zboru – 12.12.1987

19.     DIPLOM A CENA za vynikajúci umelecký výkon na II. festivale speváckych zborov v Tiszavasvári – Maďarsko – 21.5.1988

20.     ČESTNÉ UZNANIE pri príležitosti 35. výročia vzniku ZPOZu jún – 1988

21.     DIPLOM za pozoruhodný dirigentský výkon Dr. Milanovi PAZÚRIKOVI na IX. festivale speváckych zborov v Tiszavasvári ( Maďarsko – 21.5.1988)

22.     DIPLOM OOS v B.Bystrici za I. pásmo v okresnej súťaži speváckych zborov – 27.4.1989

23.     DIPLOM KOS v B.Bystrici za I. miesto v krajskej súťaži speváckych zborov dospelých v Martine – 7.10.1989

24.     DIPLOM za účinkovanie na IX. Krosnianskych dňoch hudby v Krosne – Poľsko – 19.10.1991

25.     DIPLOM a PLAKETA MAGISTRÁTU MESTA CHIVASS – Taliansko – 28.6.1992

26.     DIPLOM A CENA za priekopnícku činnosť v zborovom umení na I. Zemplínskych slávnostiach zborového spevu v Humennom – 24.10.1992

27.     ĎAKOVNÝ LIST MsÚ v Brezne pri príležitosti 15. výročia vzniku zboru – 23.1.1993

28.     DIPLOM a CENA Národného osvetového centra v Bratislave za dramaturgiu na Zemplínskych slávnostiach zborového spevu v Humennom – 22.10.1994

29.     DIPLOM NOC v Bratislave za účasť na celoštátnej súťaži pre pokročilé spevácke zbory v Humennom – 22.10.1994

30.     DIPLOM A CENA za účasť na Medzinárodnom festivale speváckych zborov CHRYSTAL CHOR 95 v Novom Bore – Česká republika – 29.10.1995

31.     DIPLOM za účinkovanie na oslavách Rakúskeho tisícročia vo Viedni – 19.7.1996

32.     ZLATÝ DIPLOM Hudobného odboru Matice slovenskej za I. miesto v oblastnom kole (Stredné Slovensko) celoštátnej súťaže speváckych zborov Matice slovenskej v Brezne – 5.10.1996

33.     STRIEBORNÝ DIPLOM Hudobného odboru Matice slovenskej za 3. miesto v celoslovenskej súťaži speváckych zborov MS v B.Bystrici – 9.11.1996

34.     DIPLOM A CENA za účasť na Festivale speváckych zborov na Tisze v Tiszavasvári – Maďarsko – 26.4.1997

35.     DIPLOM A CENA MO MS v Brezne na III. Horehronských slávnostiach zborového spevu – festivale speváckych zborov so zahraničnou účasťou v Brezne – 4.10.1997

36.     CENA PRIMÁTORA MESTA BREZNA za mimoriadnu tvorivú aktivitu pri príležitosti 20. výročia vzniku zboru – 14.3.1998

37.     PAMATNÁ PLAKETA Matice slovenskej v Martine pri príležitosti 20. výročia vzniku zboru – 14.3.1998

38.     DIPLOM A CENA za účasť na Národnom festivale speváckych zborov v Buzau – Rumunsko – 2.9.1998

39.     ZLATÝ DIPLOM MO MS v Stredoslovenskom kole III. celoslovenskej súťaže speváckych zborov MS v Lučenci – 30.10.1998

40.     ZLATÝ DIPLOM HO MS a prvé pásmo za umiestnenie v Celoslovenskej súťaži speváckych zborov MS v Banskej Bystrici – 7.11.1998

41.     CENA Asociácie speváckych zborov Slovenska na IV. Horehronských slávnostiach zborového spevu Brezno 99 – 6.11.1999

42.     ĎAKOVNÝ LIST mesta Vranova nad Topľou za účasť na XIII. Vranovských zborových slávnostiach – Vranov nad Topľou – 3.6.2000

43.     ĎAKOVNÝ DIPLOM Matice slovenskej v Juhoslávii za účasť na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci – Juhoslávia – 19.8.2000

44.     DIPLOM a zlaté pásmo na 23. ročníku Festivalu zborového spevu V.Figuša Bystrého v Banskej Bystrici – 21.4.2001

45.     PAMATNÝ LIST za účinkovanie na IV. Západoslovenskom festivale speváckych zborov pri príležitosti 80. výročia vzniku SUTO v Topoľčanoch – 9.6.2001

46.     DIPLOM za účasť na Festivale spevu v Munsteri – Nemecko – 9.11.2001

47.     PAMATNÝ LIST a cena Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia a Stredného rudohoria na V. Horehronských slávnostiach zborového spevu v Brezne – 6.10.2001

48.     DIPLOM za účasť na II. Euroregionálnom koncerte kolied v Krosne – Poľsko – 12.1.2002

49.     PAMATNÝ LIST Únie českých speváckych zborov  - Moravskoslézsky kraj, za účasť na 8. Medzinárodnom festivale mužských speváckych zborov v Ostrave – Česká republika – 19.10.2002

50.     ĎAKOVNÝ LIST Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom a NBS – Múzeum mincí  a udelenie medaily v Kremnici za úspešné účinkovanie na festivale Chrámová pieseň 2002 v Kremnici – 20.10.2002

51.     DIPLOM Matice slovenskej v B.Bystrici a Matice slovenskej v Lučenci za účasť na slávnostnom koncerte 10. festivalu matičných zborov v Kokave nad Rimavicou – 7.12.2002

52.     ĎAKOVNÝ LIST za účinkovanie na XXII. Regionálnej prehliadke speváckych zborov Daxnerov Tisovec - 13.12.2002

 

 

                       

 

 

 

 

smahu správy
 

 

1984 |  Antivir |  Auto |  Autobazár |  Bleskovky |  Chaty |  COOLmobil |  Dievča dňa |  DROMEDÁR |  E-mail |  Európa |  Firmy |  Fotozberňa |  FUTBAL |  Horoskop |  Hotely |  Hry |  ICQ |  KARIÉRA |  Kino |  Kurzy |  Last minute |  LESK |  Letenky |  Lístky |  MAPY |  MôjDom |  oPeniazoch |  oZozname |  Počasie |  Pohľadnice |  Reality |  Slovník |  Spolužiaci |  SÚŤAŽE |  T-Station |  TELEFÓNNY ZOZNAM |  Telefonuj lacno! |  TV |  Vlak/Bus