Aktivity - Activity

Nahrávky - Audio ] Fotky - Photo ] [ Aktivity - Activity ] Ocenenia ] Kontakt - Contact ] Repertoár - Repertoire ] Speváci- Singers ] Linky - Links ] Festival ]

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webcam
 

 

 

 

 

Zájazd do Grécka 15. - 21. mája 2003

Slávnostný koncert 22. marca 2003

Napísali o nás 

 

BlueBoard.cz

 

KONCERTNÁ ČINNOSŤ

Speváckeho zboru mesta Brezna v rokoch 1978 - 2007

 

2007

Účasť zboru na štvrtom ročníku mezinárodného festivalu Královohradeckých slávnostiach zborového spevu - 18.5 - 20.5.

 

2006

Pozvanie zboru do Topolčian na oslavu 85. vyrocia svojho vzniku - 23.5.

Vystúpenie k sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v rámci Breznianskeho kultúrneho leta  - 11.7.

Vystúpenie počas odhalenia sochy Martina Razusa v Brezne - 8.8.

Mestský spevokol v Taliansku - 26.9.

Spevacky zbor mesta Brezna na Záhori - 17.10.

 

2005

Veľkonočný koncert Mazorník  – 29.03.

Zájazd zboru do Francúzska - 25.07

Spomienka k Dňu ústavy - 1.9.

Výchovné koncerty - 27.9

Hudobná jeseň Valaská - 25.9.

7. ročník Horehronských slávností zborového spevu 7. - 9.10 

 

2004

Koncert v Lehote pod Vtáčnikom – 8.3.2004

Účasť na koncerte gréckeho spevokolu v Brezne – 25.4.2004

Koncert pri príležitosti vstupu do EU v Brezne 30.04.04

Účasť na koncerte talianskeho spevokolu – 8.5.2004

Zájazd zboru do Poľska - Ciechanowe

Koncert vo farskom kostole sv. Jozefa v Ciechanowe – 21.5.2004

Účasť na galakoncerte  v Centre kultury a umenia v Ciechanowe  – 22.5.2004

DNI MESTA BREZNA 2004 4.6.2004

Účasť na koncerte nemeckeho spevokolu – 11.6.2004

Spevacky zbor mesta Brezna v Taliansku - 12.9 -15.9.2004

Zájazd zboru do Litoměříc - 1.10. -3.10.2004

Adventný festival speváckych zborov v Trenčíne – 13.12.2004

Vianočný koncert v Bystrej 27.12.2004

 

2003

Zájazd zboru do Grécka - vystúpenie na festivale speváckych zborov v Agrii - 17.5.

J U B I L E U M  SPEVÁCKEHO ZBORU MESTA BREZNA (25 rokov) - koncert 22.5

VI. Horehronské slávnosti zborového spevu  3. – 5.10.          

11. ročnik festivalu cirkevných spevackych zborov Chrámová pieseň vo Zvolene - 22.10.

11. ročník festivalu matičných speváckych zborov v Očovej - 17.11.

Adventný koncert v Pruskom – 14.12.

Adventný festival Daj Boh šťastia tejto zemi – ev.kostol Trenčín - 14.12.

Vianočný koncert v Hronci 28.12.

2002

Novoročný koncert r.k. kostol Mýto pod Ďumbierom - 4.1.

Novoročný koncert - r.k. kostol Predajná - 6.1.

Novoročný koncert - r.k. kostol Jasenie - 6.1.

Zájazd zboru do Krosna - Poľsko - účinkovanie na II. Euroregionálnom koncerte kolied (2 vystúpenia - Krosno, Turazowka) -11.-13.1.

Spoločný chrámový koncert so speváckym zborom Vitkovice-Ostrava Česká republika a spev. zborom ECHO z Krosna - Poľsko - evanjelický kostol - 26.4.

Vystúpenie na slávnosti birmovania - r,k, kostol Nová Baňa-Brehy - 12.5.

Vystúpenie pri príležitosti 190 výročia narodenia Sama Chalupku v Hornej Lehote - 19.5.

Vystúpenie v rámci dňa holokaustu - Synagóga Brezno - 9.9.

Vystúpenie na 5. medzinárodnom sympóziu o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca 2002 v Banskej Bystrici - 3.10.

Vystúpenie v rámci 25. ročníka Chalupkovho Brezna - pri pomníku Jána Chalupku - 11.10.

Zájazd zboru do Ostravy - Česká republika - vystúpenie na 8. medzinárodnom festivale mužských speváckych zborov ( 2 vystúpenia ) - 18.-20.10.

Vystúpenie na Festivale chrámovej piesne - hradný kostol sv. Kataríny v Kremnici - 20.10.

Vystúpenie na galaprograme v rámci Francúzskych dní v Brezne - MDK - 28.10.

Vystúpenie na slávnostnom koncerte 10. festivalu matičných zborov - MKS Kokava nad Rimavicou - 7.12.

Vystúpenie na XXII. Regionálnej prehliadke speváckych zborov z Gemera a Malohontu Daxnerov Tisovec - MKS Tisovec - 13.12.

Spoločný vianočný koncert s Dychovým orchestrom mesta Brezna - r.k. kostol Brezno-Mazorníkovo - 18.12.

 

2001

 Novoročný koncert - r.k. kostol Brezno - 7.1.

Novoročný koncert - evanjelický kostol Slovenská Ľupča - 21.1.

XXIII. Festival zborového spevu V. Figuša-Bystrého so zahraničnou účasťou v Banskej Bystrici ( 2 vystúpenia  ) - kino Urpín - 21.4.

Veľkonočný chrámový koncert - r.k. kostol Brezno-Mazorníkovo - 25.4.

Spoločný koncert so zborom Choer de Meudon - Francúzsko - r.k. kostol Brezno - 29.4.

Spoločné vystúpenie so speváckym zborom Choer de Meudon - Francúzsko na podujatí "Staviame my máje" - Nám. M.R. Štefánika Brezno - 30.4.

Vystúpenie pri odhalení pamätnej tabule vynálezcovi rádiotelegrafie Jozefovi Murgašovi - motorest Lopej - 12.5.

Vystúpenie na Dňa židovskej kultúry v Brezne - Synagóga - 15.5.

Zájazd do Topoľčian - vystúpenie na IV. Západoslovenskom festivale speváckych zborov pri príležitosti 80. výročia vzniku Spevokolu učiteľov Topoľčianskeho okresu (2 vystúpenia - evanjelický kostol ) - 9.-10.6.

Zájazd zboru do Münsteru - Spolková republika Nemecko - účinkovanie na Festivale spevu Matinésingen pri príležitosti 100. výročia vzniku Robotníckeho speváckeho združenia AGV Eintracht ( 2 vystúpenia - Dom kultúry, rimskokatolícky kostol ) - 7.-11.9.

Spoločný chrámový koncert so speváckym zborom Pavete z Voroneže - Rusko v rámci VII. festivalu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou v Telgarte - r.k. kostol Brezno - 23.9.

V. Horehronské slávnosti zborového spevu - festival speváckych zborov so zahraničnou účasťou - vystúpenie na I. festivalovom koncerte v evanjelickom kostole - 5.10., vystúpenie na II. festivalovom koncerte v MDK - Brezno - 6.10.

Vystúpenie v rámci Dňa mesta Brezna a 34. ročníka celoslovenskej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov Chalupkovo Brezno - pri pomníku Jána Chalupku - 12.10.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Závadka nad Hronom - 26.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Pohronská Polhora - 30.12.  

 

 

 2000

Novoročný koncert - r.k. kostol Mýto pod Ďumbierom - 3.1.

Novoročný koncert - kúpele Brusno - 6.1.

Vystúpenie pri príležitosti životného jubilea - ( 50 rokov) primátora mesta Brezna Vladimíra Faška - hotel Ďumbier - 2.3.

Benefičný koncert na podporu Čiernohorskej železničky v Čiernom Balogu - spoluúčinkujúci: Miešaný spevácky zbor z Bydgoszcza - Poľsko, Komorný spevácky zbor z Hradca Králové - česká republika a žiaci ĽŠU Brezno - MDK -14.4

Koncert pri príležitosti Dňa matiek - r.k. kostol Jasenie - 24.5.

Zájazd zboru do Vranova nad Topľov - vystúpenie n XIII. Vranovských zborových slávnostiach ( 3 vystúpenia - Dom kultúry, gréckokatolícky chrám ) - 2. 4.6.

Zájazd zboru do Selenče - Juhoslávia - účinkovanie na Slovenských národných slávnostiach pri príležitosti 10. výročia obnovenia Matice slovenskej v Juhoslávii ( 4 koncerty - Báčsky Petrovec, Selenča, Silbaš, Kulpín)

Vystúpenie na oslavách posvätenia obecného erbu v Predajnej - 26.8.

Vystúpenie v rámci Francúzskych dní v Brezne - MDK - 2.11.

Vianočný chrámový koncert - 18.12.  

 

1999

Novoročný koncert - r.k. kostol Predajná - 6.1.

Chrámový koncert - r.k. kostol Lopej - 2.2.

Veľkonočný chrámový koncert - r.k. kostol Brezno-Mazorníkovo - 6.4.

Vystúpenie zboru k 80. výročiu tragickej smrti M,R. Štefánika - Nám. M.R. Štefánika v Brezne - 1.5.

Zájazd zboru do Meudonu - Francúzsko - vystúpenia pri príležitosti odhalenia sochy gen. M.R. Štefánika v Meudone ( 4 vystúpenia - Meudon, Cély en Biére ) - 1.-7.5.

Vystúpenie k sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda v rámci Breznianskeho kultúrneho leta - r.k. kostol Brezno - Mazorníkovo - 5.7.

Vystúpenie na okresných oslavách 55. výročia SNP v Brezne - Nám. M.R. Štefánika - 29.8.

Vystúpenie v rámci Dní mesta Brezna - Synagóga - 10.10.

IV. Horehronské slávnosti zborového spevu - vystúpenie v MDK - 5.11., vystúpenie v evanjelickom kostole - 6.11.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol v Brezne - 27.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol vo Valaskej - 29.12.  

 

 1998

Slávnostný jubilejný koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku zboru - MDK Brezno - 14.3.

Veľkonočný koncert - r.k. kostol Lopej - 17.4.

Vystúpenie na spomienkových oslavách k 115. výročiu úmrtia Sama Chalupku - Horná Lehota - 17.5.

Zájazd zboru do Litoměříc - Česká republika - účinkovanie na Medzinárodnom trojstretnutí speváckych zborov ( Drážďany - Nemecko, Litoměřice - Česká republika, Brezno - slovensko ) - 3 vzstúpenia - Litoměřice, Třebenice, Ploskovice - 5.-7.6.

Koncert k 90. výročiu nedožitých narodenín hudobného skladateľa Vojtecha Wicka - ZUŠ - 19.6.

Zájazd zboru do Buzau - Rumunsko - účinkovanie na Národnom festivale speváckych zborov ( 6 vystúpení - Buzau, Monteor, Poiana Pinului, Ciotanu, Constanca, Nadlak) - 28.8. -4.9.

Vystúpenie na medzinárodnom festivale speváckych zborov vo Zvolene ( 2 vystúpenia - námestie, evanjelický kostol)

Vystúpenie na oblastnej prehliadke speváckych zborov Matice slovenskej v Lučenci ) 2 vystúpenia ) - 3.10.

III. celoslovenská prehliadka speváckych zborov Matice slovenskej v Banskej Bystrici ( 2 vystúpenia ) - 7.11.

Spoločný chrámový koncert so Speváckym zborom ZVONY zo Selenče - Juhoslávia - evanjelický kostol Brezno - 8.11.

Vystúpenie na predvolebnom zhromaždení - predstavovanie kandidátov na poslancov a primátora mesta - MDK - 14.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Brezno - 28.12.  

 

1997

Novoročný koncert - r.k. kostol Brezno - Mazorníkovo - 3.1.

Novoročný koncert - r.k. kostol Podbrezová

Vystúpenie v rámci vyhodnotenia pretekov na Majstrovstvách sveta v biatlone Brezno-Osrblie - Nám. M.R. Štefánika - 7.2.

Vystúpenie na oslavách 185. výročia narodenia Sama Chalupku v Hornej Lehote - 2.3.

Zájazd zboru do Tiszavasvári - Maďarsko - účinkovanie  na Festivale speváckych zborov na Tise - (2 vystúpenia - Tiszavasvári, Tokaj) - 25. - 27.4.

Slávnostný koncert k sviatku sv. Cyrila a Metoda - r.k. kostol - 4.7.

III. Horehronské slávnosti zborového spevu - vystúpenie v evanjelickom kostole - 3.10., vystúpenie na galakoncerte v DK - 4.10., účinkovanie na sv. omši v r.k. kostole Brezno - 5.10.  

 

 1996

Vystúpenie pri príležitosti 51. výročia oslobodenia Brezna - Nám. M.R. Štefánika - 31.1.

Veľkonočný chrámový koncert - r.k. kostol Závadka nad Hronom - 9.4.

Vystúpenie na regionálnej konferencii o kultúre - hotel Ďumbier - 13.4.

Výchovný koncert k Roku slovenskej hudby - DK ( 3 vystúpenia pre ZŠ ) - 30.4.

Koncert pri príležitosti Roku slovenskej hudby - ZUŠ - 20.5.

Výchovný koncert k Roku slovenskej hudby pre stredné školy - DK - 25.6.

Vystúpenie k sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda - r.k. kostol Brezno - Mazorníkovo - 8.7.

Zájazd zboru do Viedne - Rakúsko - vystúpenie na oslavách Rakúskeho tisícročia - zámok Schönbrunn Viedeň - 19.7.

Chrámový koncert v Blumentálskom kostole Bratislava - 20.7.

Vystúpenie pri príležitosti znovuvytvorenia okresu Brezno - námestie - 20.9.

Mariánsky  koncert - r.k. kostol Lom nad Rimavicou - 9.9.

Vystúpenie na oslavách 210. výročia založenia obce Pohronská Polhora - 20.9.

Účasť v Oblastnej súťaži matičných speváckych zborov ( stredné Slovensko) DK - 5.10.

Vystúpenie v rámci Chalupkovho Brezna - evanjelická fara + Horehronské múzeum Brezno -12.10.

Koncert v Huňadyho sále zámku Bojnice - 22.10.

Vystúpenie na celoslovenskej súťažnej prehliadke speváckych zborov Matice slovenskej v Banskej Bystrici - 9.11.

Vystúpenie na podujatí Ekumenické Vianoce - r.k. kostol - 27.12.

Vianočný chrámový koncert - evanjelický kostol  Mýto pod Ďumbierom - 28.12.  

 

1995

Novoročný koncert - r.k. kostol Osrblie - 6.1.

Vystúpenie na I. Matičnom plese Pohronia - hotel Ďumbier - 27.1.

Vystúpenie na spomienkovej slávnosti k 95. výročiu narodenia Augustína Bánika - nám. Valaská a chrámový koncert v r.k. kostole Valaská - 25.2.

Zájazd zboru do Cély en Biére ( 7 vystúpení - Pethes, Combs la ville, Paríž, Snecma Genorosa, Snecma Villaroche, Cély en Biere) - 3. -12.3.

Veľkonočný koncert - Slovenské liečebné kúpele Brusno - 12.4.

Vystúpenie na mestských oslavách 50. výročia oslobodenia - nám. M.R. Štefánika - 8.5.

Spoločný chrámový koncert so speváckym zborom z Bydgoszcza - Poľsko - r.k. kostol Brezno - 26.6.

Chrámový koncert na 6. Matičnom festivale mládeže - r.k. kostol Martin - 26.6.

Vystúpenie na regionálnych oslavách 51. výročia SNP - Nám. M.R. Štefánika Brezno - 28.8.

Vystúpenie na oslavách 730. výročia prvej písomnej zmienky o Brezne - Nám. M.R. Štefánika- 16.9.

Vystúpenie na valnom zhromaždení Matice slovenskej - DK Rimavská Sobota (2 vystúpenia) - 22.9.

II. Horehronské slávnosti zborového spevu - vystúpenie v evanjelickom kostole - 6.10. a vystúpenie na galaprograme DK - 7.10.

Vystúpenie pri príležitosti otvorenia pamätnej izby Sama Chalúpku v Hornej Lehote (3 vystúpenia ) - 15.10.

Zájazd zboru do Krosna - Poľsko - vystúpenie na oslavách 50. výročia vzniku speváckeho zboru ECHO v Krosne a vystúpenie v r.k. kostole kúpele Iwonicz - 20. -22.10.

Zájazd zboru do Nového Boru - Česká republika - účinkovanie na II. Medzinárodnom festivale speváckych zborov CRYSTAL CHOR 95 ( 3 vystúpenia - divadlo Nový Bor a spoločný koncert so speváckym zborom Corale Santa Lucia z Ferma v Taliansku - r.k. kostol Cvikov - 26. 29.10.

Spoločný koncert so speváckym zborom Chorale le Rebais chantant - Cély en Biere z Francúzska - ZUŠ - 2.11.

Chrámový koncert pri príležitosti posviacky r.k. kostola v Predajnej - 3.12.

Spoločný vianočný chrámový koncert so speváckym zborom Collegium Cantus z B. Bystrice, Rozkvet z Prievidze a Jurovského dychovým kvintetom r.k. kostol B. Bystrica 17.12.

Spoločný vianočný chrámový koncert s organistom Jánom Vladimírom Michalkom a Milanom Hricom - evanjelický kostol Brezno - 18.12.

Spoločný vianočný chrámový koncert so speváckym zborom Collegium Cantus z B. Bystrice a Jurovského dychovým kvintetom - r.k. kostol sv. Kataríny Kremnica - 20.12.

Vystúpenie zboru na polnočnej sv. omši - r.k. kostol Brezno - 31.12.  

 

1994

Novoročný koncert - grécko-katolícky kostol Šumiac - 8.1.

Novoročný koncert - r.k. kostol Predajná - 9.1.

Veľkonočný koncert - evanjelický kostol Brezno - 5.4.

Nahrávka skladieb v Slovenskom rozhlase B. Bystrica 15.4.

Nahrávka skladieb v Slovenskom rozhlase B. Bystrica 29.4.

Vystúpenie na Valnom zhromaždení Matice slovenskej v Brezne - 29.5.

Nahrávka skladieb v Slovenskom rozhlase B. Bystrica - 27.6.

Vystúpenie k sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda - r.k. kostol Na Bráničke - 5.7.

Vystúpenie na mestských oslavách 50. výročia SNP v Brezne - 28.8.

Vystúpenie na predvolebnom mítingu KDH - hotel Ďumbier - 4.9.

Vystúpenie na predvolebnom mítingu HZDS - DK Brezno - 17.9.

I. Horehronské slávnosti zborového spevu - vystúpenie na chrámovom koncerte v evanjelickom kostole - 7.10. a vystúpenie na galaprograme v DK - 8.10.

Vystúpenie v rámci Chalupkovho Brezna - MsKS - 14.10.

Zájazd zboru do Humenného - účinkovanie na II. Zemplínskych slávnostiach zborového spevu (2 vystúpenia) -21.-23.10.

Vystúpenie na oslavách 75. výročia vzniku MO MS v Brezne - ZUŠ - 20.10.

Vianočný chrámový koncert - grécko-katolícky kostol Telgárt - 17.12.

Spoločný vianočný koncert s dychovou hudbou ŽP Podbrezová - námestie 17.12.

Vianočný chrámový koncert - spoluúčinkovalo Jurovského dychové kvinteto z Banskej Bystrice - r.k. kostol Brezno - 28.12.  

  

1993

Novoročný koncert - r.k. kostol Brusno

Slávnostný jubilejný koncert pri príležitosti 15, výročia vzniku zboru DK ROH - 23.1.

Spoločné vystúpenie so speváckym zborom La Schola Cantorum Chivasso - Taliansko - hotel Ďumbier Brezno - 24.6.

Sústredenie zboru v kúpeľoch Trenčianske Teplice - 11. - 18.7.

Koncert v Liečebnom dome Fatra Turčianske Teplice - 16.7.

Vystúpenie na oslavách 200. výročia narodenia Jána Kollára a 760. výročia obce Mošovce - námestie - 17.7.

Účinkovanie na Službách božích v evanjelickom chráme Brezno - nahrávka pre Slovenský rozhlas - 15.8.

Spoločný koncert so speváckym zborom VITKOVICE Ostrava - evanjelický kostol - 23.10.

Vystúpenie na I. festivale matičných zborov - Robotnícky dom B. Bystrica - 5. - 6.11.

Zájazd zboru do Ostravy - česká republika - spoločné vystúpenie na predvianočnom chrámovom koncerte v kostole cirkvi československej husitskej s Mužským speváckym zborom Vítkovice - 10.-12.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Brezno - 20.12.  

 

1992

Novoročný koncert - r.k. kostol Čierny Balog - 6.1.

Vystúpenie na oslavách 18. výročia narodenia Sama Chalupku v Hornej Lehote - 23.2.

Koncert k 400. výročiu narodenia J.A. Komenského - ZUŠ - 30.3.

Veľkonočný koncert so speváckym zborom La Schola Cantorum Chivasso - Taliansko - r.k. kostol Brezno - 24.4.

Vystúpenie na slávnosti birmovania - kostol na Bráničke Brezno - 31.5.

Zájazd zboru do Chivassa - Taliansko ( 4 vystúpenia - Chivasso 2x, Lombardone, Albiano) 26. - 30.6.

Vystúpenie v rámci Breznianskeho kultúrneho leta - Nám. M.R. Štefánika - 14.7.

Zájazd zboru do Humenného - účinkovanie na Zemplinských  slávnostiach zborového spevu (2 vystúpenia) - 23.-25.10.

Vystúpenia v rámci Chalupkovho Brezna - evanjelický kostol - 21.11.

Benefičný koncert - ZUŠ - 17.12.

Vianočný chrámový koncert - evanjelický kostol Brezno - 19.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Kokava nad Rimavicou - 21.12.  

 

1991

 

Spoločný koncert so spev. zborom Mladosť z B. Bystrice - r.k. kostol Brezno - 5.4.

Benefičný koncert k Svetovému dňu Červeného kríža - r.k. kostol - 6.5.

Koncert k sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda - r.k. kostol - 5.7.

Spoločný koncert so speváckym zborom ECHO z Krosna - Poľsko - evanjelický kostol - 26.7.

Spoločný koncert so speváckym zborom ECHO z Krosna - Poľsko - r.k. kostol Pohronská Polhora - 28.7.

Mariánsky koncert - r.k. kostol Lom nad Rimavicou - 8.9.

Vystúpenie v rámci Chalupkovho Brezna 91 - evanjelický kostol - 11.10.

Vystúpenie v rámci Chalupkovho Brezna 91 - DK ROH - 12.10.

Zájazd zboru do Krosna - Poľsko - účinkovanie na IX. Krosnianskych dňoch hudby ( 2 vystúpenia ) - 17. -20.10.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Brezno - 20.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Valaská - 21.12.

Vianočný chrámový koncert - evanjelický kostol Mýto pod Ďumbierom - 28.12.

Vianočný koncert - Hotel Partizán Tále - 28.12.

Vianočný koncert - r.k. kostol Lom nad Rimavicou - 29.12.

 

1990

Novoročný koncert - rím. - kat. kostol Čierny Balog - 3.1.

Novoročný koncert - evanjelický kostol Tisovec - 8.1.

Novoročný koncert - rím. -kat. kostol Polomka - 22.1.

Vystúpenie pri príležitosti odhalenia sochy gen. M.R. Štefánika - nám. v Brezne - 5.5.

Zájazd zboru do Trenčianskych Teplíc - spoločný koncert so speváckym zborom z Trenčína - 25. - 27.5.

Spoločný koncert s Trenčianskym speváckym zborom - evanjelický kostol v Brezne - 6.10.

Vystúpenie na oslavách 170. výročia narodenia Ľ. Štúra - MKS Valaská - 28.10.

Vystúpenie zboru na národnom dni - MKS Polomka - 18.11.

Nahrávanie skladieb v Slovenskom rozhlase B. Bystrica - 20.11.

Vystúpenie na valnom zhromaždení MO MS - MsNV Brezno - 2.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Brezno - 14.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Brusno - 17.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Valaská - 19.12.

Vianočný chrámový koncert - r.k. kostol Bacúch - 30.12.  

 

1989

Nahrávanie pre Čs. rozhlas - relácia Kontakty - 23.2.

Vystúpenie pri príležitosti 30. výročia vzniku ĽŠU Brezno - 24.4.

Okresná súťaž speváckych zborov - DK ROH B. Bystrica - 27.4.

Koncert v Čs. štátnych kúpeľoch Bojnice - 19.6.

Vystúpenie v rámci Chalúpkovho Brezna 89 - hotel Ďumbier - 23.6.

Vystúpenie pri príležitosti 725. výročia vzniku obce Piteľová - 2.9.

Krajská súťaž speváckych zborov dospelých - DK ROH Martin - 7.10.

Vianočný chrámový koncert - rím. kat. kostol Valaská - 27.12.

Vianočný chrámový koncert - evanjelický a.v. kostol Brezno - 28.12.  

  

1988

Zájazd zboru do Ostravy - účinkovanie na festivale DĚLNÍCKA PÍSEŇ 88 -20. 21.2.

Vystúpenie na absolventskom koncerte študentov PF B. Bystrica - Robotnícky dom - 29.4.

Zájazd zboru do Tiszavasvári - Maďarsko - vystúpenie na IX. festivale speváckych zborov ( 2 vystúpenia )          - 20. 22.5.

Vystúpenie na slávnostnom prijatí pretekárov Majstrovstiev Európy v leteckom modelárstve - MsNV - 20.9.

Koncert priateľstva - spoločné vystúpenie so speváckym zborom učiteľov z Tiszavasváru - Maďarsko a spev. zborom Marx z Ostravy - DK ROH - 7.11.

Vianočný chrámový koncert - evanjelický kostol - 19.12.  

 

 1987

 Spoločné vystúpenie so Spevokolom učiteľov topoľčianskeho okresu - ĽŠU - 21. 2.

Vystúpenie na slávnostnom mierovom aktíve OOR Topoľčany - 14. 3.

Spoločné vystúpenie ( so speváckym zborom Blagoevgrad - Bulharsko ) na VII. festivale politickej piesne Brezno 87 - ĽŠU - 10.5.

Vystúpenie na okresnom festivale politickej piesne - DK ROH Banská Bystrica - 20.5

Zájazd do Nového Bydžova - Česká republika - účasť na krajanskej prehliadke speváckych zborov Malatuv Bydžov - 12. - 14.6.

Zájazd zboru do Krosna - Poľsko ( 3 vystúpenia - Lancut, Iwonicz, Krosno) 18. -25.7.

Spoločné vystúpenie na "Koncerte mieru" so speváckym zborom BUZAU - Rumunsko a spev. zborom ECHO z Krosna - Poľsko - DK ROH - 6.8.

Vystúpenie na prijatí delegácie ZPOZu z okresu Rožňava - MsNV - 9.10.

Vystúpenie na oslavách 55. výročia Polomskej vzbury - MKS Polomka - 13.11.

Vystúpenie na slávnostnej akadémii k 70. výročiu VOSR - DK ROH - 5.11.

Slávnostný jubilejný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku Komorného ženského zboru v Brezne - DK ROH - 17.12.  

 

1986

Spoločný koncert s Učiteľským spevokolom HRON pri OOS B. Bystrica - ĽŠU - 20.2.

Vystúpenie na slávnostnom otvorení festivalu politickej piesne Brezno 86 ĽŠU - 4.5.

Vystúpenie na slávnostnom zhromaždení pracovníkov Strojárne Piesok - 15.5.

Vystúpenie na predvolebnom zhromaždení v Žarnovici - 19.5.

Vystúpenie v rámci volieb do zastupiteľských zborov - MsNV - 23.5.

Nahrávanie skladieb v krajovom štúdiu Čs. rozhlasu B. Bystrica - 11.6.

Vystúpenie v Čs. štátnych kúpeľoch Brusno - 17.6.

Zájazd zboru do Buzau - Rumunsko ( 4 vystúpenia - Buzau, Rimicu Sarat, Prscov) - 26.6. - 8.7.

Spoločný koncert so speváckym zborom Buzau z Rumunska - ĽŠU - 24.7.

Krajská súťaž speváckych zborov dospelých v Banskej Bystrici - 25.10.

Okresná súťaž speváckych zborov - hosť prehliadky - Liptovský Mikuláš - 28.11.  

 

1985

 Vystúpenie pre ČSČK - MsNV - 23.1.

Vystúpenie na pohrebe hudobného skladateľa V. Wiecka - 24.1.

Vystúpenie na okresnom seminári k prípravám ČSS 85 - hotel Ďumbier - 30.1.

Vystúpenie na mestských oslavách MDŽ - DK ROH - 7.3.

VII. festival mestských speváckych zborov - DK ROH - B. Bystrica - 3.4.

Vystúpenie na spomienkovom večeri - ĽŠU - 22.4.

Vystúpenie v Čs. štátnych kúpeľoch Sliač - 29.4.

Zájazd zboru do Olomouca - spoločné vystúpenie so spev. zborom Žerotín - 30.6. - 2.6.

Vystúpenie zboru k Mesiacu úcty k starším - ĽŠU - 20.10.

Okresná súťaž speváckych zborov dospelých - Banská Bystrica - 24.10.  

 

 1984

 Vystúpenie pri príležitosti 39. výročia oslobodenia Brezna - DK ROH - 31.1.

Vystúpenie pre dôchodcov Mostárne Brezno - DK ROH - 18.3

Vystúpenie na Festivale politickej piesne Brezno 94 - 19.4.

Vystúpenie na mierovom mítingu "Štafeta z Dukly do Prahy" - Banská Bystrica - 5.5.

Vystúpenie na III. celoslovenskom zjazde socioterapeutických klubov abstinujúcich - hotel Ďumbier - 18.5.

Vystúpenie v detskom sanatóriu Kováčová - 7.7.

Vystúpenie na oslavách 40. výročia SNP - MsNV - 30.8.  

 

1983

VIII. celoštátny festival pedagogických speváckych zborov - Békéscsaba Maďarsko ( 3 vystúpenia -  Békésscsaba, Padraha, Szarvas) - 23. -27.3.

Vystúpenie na slávnostnej akadémii - ĽŠU - 21.4

Okresná súťaž speváckych zborov - Banská Bystrica - 25.5

Koncert k 75. výročiu narodenia hudobného skladateľa VUDr. Vojtecha Wicka - 24.6.

Vystúpenie k Mesiacu úcty k starším ĽŠU - 23.10.

Vystúpenie na oslavách 30. výročia vzniku ZPOZu - MsNV - 18.11

Vystúpenie pri príležitosti 10. výročia Detského divadelného štúdia, 5. výročia Ženského komorného zboru a Detského folklórneho súboru Šťastné detstvo - DK ROH - 3.12.  

 

1982

Vystúpenie na oslavách oslobodenia - DK ROH - 7.5.

Vystúpenie pre MO MS - ĽŠU - 27.6.

Vystúpenie pre ČSČK - ĽŠU 27.10.

Spoločné stretnutie so ženským učiteľským zborom z Maďarska - DK ROH - 14.11.  

 

1981

Vystúpenie na mestských oslavách MDŽ - hotel Ďumbier - 11.3.

Vystúpenie ku dňu učiteľov - DK ROH - 27.3.

Koncert - ĽŠU - 9.4.

Vystúpenie pre ČSČK - ĽŠU - 23.10.

Slávnostný koncert k MČSSP - ĽŠU - 20.11.  

 

1980

Vystúpenie na oslavách 35. výročia oslobodenia Telgartu - 27.1.

Koncert pri príležitosti 2. výročia vzniku Komorného ženského zboru v Brezne - ĽŠU - 2.3.

Vystúpenie pre ZV ROH - ZDŠ Školská - 8.4.

Spoločné vystúpenie s Detským speváckym zborom na oslavách 35. výročia oslobodenia - ZK ROH - 8.5.

Vystúpenie na oslavách oslobodenia v Braväcove 11.5.

Okresná súťaž speváckych zborov v Banskej Bystrici - 17.10.

Vystúpenie pre ČSČK - DK ROH - 21.10.

Slávnostný koncert na akadémii k MČSSP - ĽŠU - 20.11.  

 

1979

Vystúpenie k jubileu básnika Jána Smreka pre MO MS Brezno - 28.1.

Vystúpenie na oslavách oslobodenia Brezna - 30.1.

Koncert k medzinárodnému roku dieťaťa - ĽŠU - 31.5.

Výchovný koncert k Medzinárodnému roku dieťaťa - hotel Ďumbier - 4.10.

Vystúpenie pre MO MS v Brezne - ĽŠU - 14.10.

Vystúpenie pre ZDŠ Beňuš - 25.10.

Vystúpenie v rámci Dňa pracovníkov kultúry v Brezne - DK ROH - 10.11.

Vystúpenie na celoslovenskej konferencii Horskej služby - chata MB v Mýte pod Ďumbierom - 14.12.  

 

1978

Prvá skúška Komorného ženského zboru - ĽŠU Brezno - 6.1.

Prvé verejné vystúpenie KŽZ na slávnostnej akadémii - ZK ROH - 23.2

Koncert v rámci slávnostnej akadémie - ZK ROH - 24.2

Koncert - ĽŠU Brezno - 28.2.

Koncert k 70. výročiu narodenia hudobného skladateľa JUDr. Vojtecha Wicka - ĽŠU Brezno - 7.6.

Vystúpenie na oslavách životných jubileí - ZDŠ Školská Brezno - 30.6.

Vystúpenie pri príležitosti 25. výročia ZPOZu - MsNV Brezno - 13.7.

Vystúpenia na oslavách VOSR - ZK ROH - 6.11

Vystúpenia na súťaži AS - hotel Ďumbier Brezno - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

smahu správy
 

 

1984 |  Antivir |  Auto |  Autobazár |  Bleskovky |  Chaty |  COOLmobil |  Dievča dňa |  DROMEDÁR |  E-mail |  Európa |  Firmy |  Fotozberňa |  FUTBAL |  Horoskop |  Hotely |  Hry |  ICQ |  KARIÉRA |  Kino |  Kurzy |  Last minute |  LESK |  Letenky |  Lístky |  MAPY |  MôjDom |  oPeniazoch |  oZozname |  Počasie |  Pohľadnice |  Reality |  Slovník |  Spolužiaci |  SÚŤAŽE |  T-Station |  TELEFÓNNY ZOZNAM |  Telefonuj lacno! |  TV |  Vlak/Bus